°°°MANUAL*°°°

..do click on Murals, Canvas, Deco…etc. so you recieve an explanation about the subject’

..do move the arrow on Murals, Canvas, Deco…etc. and you see pictures of different works.

Or press facebook or instagram icon, for my latest. The envelope for emails…

Kind Regards!

°SALON_Atelier/Art Gallery – Vilain XIIII°

_NL

Sedert een tijdje heeft hij een nieuw atelier, daar worden de meeste van zijn werken voorbereid. Het atelier bevind zich op het gelijkvloers en op het 1e verdiep is een Galerij. Meerdere malen per jaar organiseert hij daar een expositie, of een open atelier.

Via het web kondigt hij deze aan. U kan een afspraak maken om het te bezichtigen. Naast het presenteren van Kunst in het gebouw is er een mogelijkheid tot het volgen van workshops, initiaties, e.d.

Wilt u zelf iets organiseren in zijn kader! bvb: babyborrels, bourbon night, (t)upperware events, bday-partys. 1’adres…

nr 1, rue – Vilain XIIII – straat nr 1, 9230 Wetteren.

_UK

Since a while he has a new studio, where most of his works are prepared. The studio is on the ground floor and on the 1st floor there’s a gallery.

Several times a year, he organizes an exhibition ,or an open studio. Through the web, he announces this. You can make an appointment to view it. In addition and presenting Art in the building there is an opportunity to follow workshops.

Do you want to organize something in your own frame! ex: baby bubbles, bourbon night, (t) upperware events, bday-partys.

_FR

Pendent un moment, il a un nouveau studio, ou la plupart de ses travaux sont préparés. Le studio se trouve au rez-de-chaussée et au 1er étage il y a une galerie. Plusieurs fois par an, il organise une exposition ou un studio ouvert.

Sur le web, il l’annonce. Vous pouvez prendre rendez-vous le consulter. En plus de présenter Art dans le bâtiment, il est possible de suivre des ateliers, des initiatives, etc.

Voulez-vous organiser quelque chose dans votre propre cadre! p. ex.: bulles de bébé, bourbon nuit, (t) articles de luxe, bday-partys.