Stay Safe

_NL

Gunther Baeyens, better knows as CAZn1…

…krabbelde al van in de kleutertijd naar de pubertijd op muren en andere dingen. Hij werd in het lager ontdekt voor zijn tekenvaardigheid, en scoorde goed ook.

Op middelbare leeftijd volgde hij kunsthumaniora en vrije kunstambachten in Gent en Antwerpen op de Stedelijke Secundaire Kunstacademie en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Daar werd zijn gave die hij van zijn grootvaders geërfd heeft nog bijgeschaafd.

Ook het ruimtelijk inzicht, kleurenstudie, anatomie, kunstgeschiedenis, architectuur, materieel en vormstudie…zijn hem niet onbekend’

In die evolutie leerde hij graffiti, tot op heden krabbelt hij nog steeds op muren, canvassen, panelen, voertuigen, voor privé en/of commerciële doeleinden, industrieel of een artistieke publiciteit voor uw zaak. En dit met het idee van graffiti…en mixed-media. Hij laat ook van zijn kunsten gebruik maken om verfraaiingen, decoraties op festivals of scholen aan te brengen.

Van ordinaire straat-graffiti naar hedendaags futurisme. Strakke architecturale design en realistische beelden met een persoonlijke toets..

CAZ…is de naam, net dat ietsje meer waar jij naar zoekt!

Sedert een tijdje heeft hij een nieuw atelier, daar worden de meeste van zijn werken voorbereid. Het atelier bevind zich op het gelijkvloers en op het 1e verdiep is een Galerij. Meerdere malen per jaar organiseert hij daar een expositie, of een open atelier.

Via het web kondigt hij deze aan. U kan een afspraak maken om het te bezichtigen. Naast het presenteren van Kunst in het gebouw is er een mogelijkheid tot het volgen van workshops, initiaties, e.d.

Wilt u zelf iets organiseren in zijn kader! bvb: babyborrels, bourbon night, (t)upperware events, bday-partys. 1’adres…

nr 1, rue – Vilain XIIII – straat nr 1, 9230 Wetteren.

 

_UK

…scribbled already in infancy to puberty on walls and other things. He was discovered in the lower for his drawing skills, and scored well too.

In middle age he attended art school and free art crafts in Ghent and Antwerp at the Urban Secondary Art School and the Royal Academy of Fine Arts. There his gift has been refined that he inherited from his grandfathers.

The spatial awareness, color study, anatomy, art history, architecture, material and form study…are not unknown to him. In this evolution he learned graffiti, to date he still scribbles on walls, canvases, panels, vehicles for private and commercial, industrial or makes artistic publicity for your business. And this with the idea of graffiti…and mixed media. He also leaves his arts used to make embellishments, decorations do showcases at festivals and schools.

From ordinairy oldskool graffiti to contemporary artistic futurisme.
A sleek architectural design and realistic images with a personal touch.

CAZ … is the name, just that little bit more what you’re looking for!

Since a while he has a new studio, where most of his works are prepared. The studio is on the ground floor and on the 1st floor there’s a gallery.

Several times a year, he organizes an exhibition ,or an open studio. Through the web, he announces this. You can make an appointment to view it. In addition and presenting Art in the building there is an opportunity to follow workshops.

Do you want to organize something in your own frame! ex: baby bubbles, bourbon night, (t) upperware events, bday-partys.

 

_FR

Griffonné de l’enfance a la puberté sur les murs et d’autres choses. Il a été découvert dans ce jeunesse pour ses compétences en dessin et a obtenu de bons résultats.

Depuis son 10ans il a fréquenté les humanités de l’art et l’artisanat d’art libre à Gand et à Anvers à la Secondary Art Academy et à la Royal Academy for Visual Arts. A ce moment son cadeau hérité de ses grands-pères était encore en train d’être raffiné.

La compréhension spatiale, l’étude des couleurs, l’anatomie, l’histoire de l’art, l’architecture, l’étude des matériaux et des formes … ne lui sont pas inconnus. Au cours de cette évolution, il s’initie au graffiti, jusqu’à présent il gratte encore les murs, toiles, panneaux, véhicules, à des fins privés et / ou commerciales, de publicité industrielle ou artistique pour votre entreprise. Et ceci avec l’idée de graffitis … et de techniques mixtes. Il utilise également son art pour faire des embellissements, des décorations dans des festivals ou des écoles.

Du graffiti de rue ordinaire au futurisme contemporain. Design architectural serré et images réalistes avec une touche personnelle.

Pendent un moment, il a un nouveau studio, ou la plupart de ses travaux sont préparés. Le studio se trouve au rez-de-chaussée et au 1er étage il y a une galerie. Plusieurs fois par an, il organise une exposition ou un studio ouvert.

Sur le web, il l’annonce. Vous pouvez prendre rendez-vous le consulter. En plus de présenter Art dans le bâtiment, il est possible de suivre des ateliers, des initiatives, etc.

Voulez-vous organiser quelque chose dans votre propre cadre! p. ex.: bulles de bébé, bourbon nuit, (t) articles de luxe, bday-partys.

OPEN ATELIER_2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHECK DATA: https://www.facebook.com/events/1525127467660769/

Open Atelier, waar men samen kan komen en genieten van het kleurrijk welruikend artistiek kader. Met Open Atelier bedoel ik dat men mij aan het werk kan zien terwijl ik een opdracht heb of vrije expressie aan het uitvoeren ben. En afgewerkte producten kan beschouwen op het bovenverdiep waar ik een privé galerij heb…

Allen welkom…kan u niet op voorgelegde tijdstippen, maak dan een afspraak om bezichtiging.

Dmv COVID_19 moeten we rekening houden met elkaar! Daarom is het ook bij mij verplicht met mondmasker de rondleiding te doen. Product voor de handen is aanwezig. #STAYSAFE

Met vriendelijke groeten,
Caz